't Neerhof Eetcafé

Privacyverklaring voor Eetcafé ’t Neerhof, gelegen te 9860 Moortsele, Tramstraat 1.

Eetcafé ’t Neerhof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Verzamelde persoonlijke gegevens :

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt bij het invullen van ons contactformulier. Dit bevat onder meer uw naam en e-mailadres.

Doel van de verzamelde gegevens :

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw reservering of vraag te verwerken en om u op de hoogte te houden van de status van uw reservering of vraag.

Gegevensdeling :

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden.

Opslag van uw gegevens :

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals wettelijk vereist. Wij bewaren uw gegevens op beveiligde servers en nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Rechten van betrokkenen :

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen.

Contactgegevens :

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacyverklaring, of als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Wijzigingen privacyverklaring :

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Controleer regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.